Melkprodusente praat "Navorsing"

Melk SA - Nico Fouche

Die Nasionale Produsente Navorsingswerkgroep van Melk SA, het Maandag, 2 Desember sy eerste vergadering gehou. Die werkgroeplede is deur die MPO vanuit sy onderskeie streke genomineer. 

Hierdie werkgroep het vorendag gekom met navorsingsvoorstelle wat baie relevant is tot die primêre bedryf, wat ook die mededingendheid van die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf in die geheel behoort te bevorder. 

Die belangrikse aangeleenthede wat aandag behoort te geniet, is soos volg geïdentifiseer: 

i.              Die voorkoms en behandeling van lewerslak en ander weidingsverwante probleme; 

ii.             Weerstand teen beskikbare antibiotika in melkkoeie wat las van mastitis het. 

iii.            Die voorkoms van en redes vir melkfklokulasie by hittebehandeling in sekere geografiese gebiede. 

iv.           Die effektiwiteit van behandelingsmiddels vir melkbeeste; protokolle daaraan verbonde; en registrasievereistes van veeartsenykundige middels; 

v.            Studies om optimale kuilvoersamestellings te bepaal, en ook navorsing na die benutting van koring as kuilvoer. 

Die Navorsingsprojek-evalueringskomitee (NPEK) sal in oorleg met die Voorsitter van die Werkgroep, Mnr Nigel Lok,  bepaal wat die spesifieke opdragte in hierdie verband behoort te wees, waarna navorsingsprojekte oorweg sal word. 

Die Werkgroep het ook besluit om Melk SA te versoek om sy navorsingsaktiwiteite in samewerking met die MPO, aan die melkprodusente bekend te maak. 

Die lede van die Werkgroep is Nina Slabber en Gert Beyleveld (Wes-Kaap), Tigger Bryden en Carl Schiever (KZN), Nigel Lok en Lourens Gildenhuys (Oos-Kaap), Joubert Fourie (MPO Noord) en Hendrik Knobel (Vrystaat).