MelkSA Direksie kleiner

Nico Fouché van MelkSA neem die jaarvergadering en algemene vergadering wat onlangs in Pretoria plaasgevind in oënsskou.