IDF Korea

Melt Loubser, President van die SA Komitee van die Internasionale Suilwelfederasie en Alwyn Kraamwinkel, Direkteur van die Internasionale Suiwelfederasie, gee 'n oorsig van die Internasionale Suiwelferederasie se byeenkoms in Daejeon, Korea.