Jaarvergadering MelkSA

MelkSA het op 29 November sy laaste jaarvergadering van die jaar gehou.  Nico Fouché skets die verloop van die vergadering: